Insändare Det vilar ett åskmoln över Arbetsförmedlingens framtid. Arbetsförmedlare runt om i landet är oroade och arga över hur politikerna ställer till med kaos på deras arbetsplats. Jag är oroad och arg över hur arbetsförmedlarna skapar kaos hos dem som står längst ifrån arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen har vuxit till en koloss, från 9 000 anställda 2008 till 14 000 är 2016. En förklaring till varför den har vuxit är att den hela tiden fått nya uppgifter. Bland annat har de fått ta ta större ansvar för både sjukskrivna som ska tillbaka till arbete och för nyanlända.

Under kommande mandatperiod kommer Arbetsförmedlingen förändras kraftigt och ska krympa radikalt i storlek. Den 4 mars beslutade Arbetsförmedlingens styrelse om att påbörja nedmontering av 130 av sina 242 kontor.

Arbetsförmedlingen är en stor och viktig institution i svensk arbetsmarknadspolitik. Deras huvuduppgift är att hjälpa dem som står längst ifrån arbetsmarknaden av olika anledningar. För är man fullt frisk klarar man av att söka jobb på egen hand. När vi kommer till personer med adhd/add eller autism, är rätt bemötande prio ett. Tyvärr verka inte Arbetsförmedlingen dela samma åsikt. Att det råder kaos på Arbetsförmedlingen är bara förnamnet efter mitt senaste besök som anhörig till en närstående med autism. Ett kännetecken för personer med Aspergers syndrom är att de har svårt för förändringar. Att byta arbetsförmedlare från den ena dagen till den andra är inte att rekommendera, men enligt en chef på Arbetsförmedlingen är det något personer med autism måste ha förståelse för, då de står inför stora förändringar.

Gunilla Skill