Insändare Det är många kommuner runt Vättern som har opponerat sig mot skytteövningar och flygövningar över Vättern, på grund av att denna sjö är dricksvattentäkt för hundratusentals människor.

Det vore intressant att få veta om även Motala kommun har anslutit sig till en överklagan av ökningen av flygrörelser på Karlsborgs flygplats, så som Skara kommun har gjort.

Med anledning av att man bytte namn till Östergötlands sjöstad tycker jag att man har ett visst ansvar mot sina medborgare, och inte ska låta sig styras av länsstyrelsen i Västra Götaland, som gav klartecken till militär verksamhet av aldrig skådad omfattning.

Jag som fritidsfiskare kan vittna, genom lodutterfisket, om kilometer av koppartråd, som man har fått upp från Vätterns botten, och som härstammade från alla torpedövningar. Visst tog man upp torpeder, men koppartråden brydde man sig inte om.

Om försvarets miljöförstöring genom all ammunition på bottnen får fortsätta i oförminskad omfattning, så blir det en förgiftad sjö utan möjlighet att använda till dricksvatten.

Enligt Aktion Rädda Vättern finns det möjligheter att förflytta sig till andra övningsområden. Sedan hösten 2016 ligger det en överklagan hos regeringen om inhibition av FMV:s granatskjutningar, dessutom en åtalsanmälan för att man inte genomfört det samråd som föreskrivs i tillståndet. Först några veckor in på 2018 kom beskedet att inget åtal väcks. Man ansåg att bevisläget var oklart. Men ärendet om inhibition ligger kvar på miljödepartementet.

Då kan man som privatperson undra vad man ska ha en ”miljödomstol” till, när ändå regeringen ska fatta besluten?

Bernhard Gerecht

medlem i ARV