Insändare Amerikanska NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, har meddelat att 2015 blev det varmaste året i Jordens moderna historia. Här i Sverige minns vi den varma hösten, men SMHI rankar året endast som det tredje varmaste, eftersom våren var kall.

Två olika serier av satellitmätningar visar att 2015 var det tredje varmaste året sedan 1979, då satelliterna först kom upp.

Vad skall vi tro? Satelliterna seglar högt uppe, så man kan undra hur noggrant de mäter. De passerar över hela Jorden, så obefolkade områden som öknar och ishav kommer också med. Deras data sköts av två oberoende universitet, som visat stor integritet. Vi bör kunna lita på inbördes jämförelser av deras mätningar.

NOAA utgår från mätstationer på marken, som är ojämnt spridda över globen. De påverkas av sin omgivning. Allt eftersom samhällena växer, blir allt fler stationer omgivna av asfalterade vägar, byggnader och annat som värmer omgivningen. En station skall stå på en öppen äng med stora avstånd till bebyggelse, skog och vattendrag.

År 2007 kunde endast 10 procent av stationerna i USA godkännas. Därför har många flyttats eller lagts ner. För statistikens skull behöver man ändå värden för de senare, varför sådana ”beräknas”. Dagens databas för USA har en stor andel fiktiva värden, googla ”falska temperaturer usa”.

I alla länder finns liknande problem och de avhjälps i olika hög grad. Flera forskare har separerat ut data från välplacerade stationer och funnit att de visar mycket liten uppvärmning.

Ett allvarligare problem är förvaltningen av världens databaser hos NASA/GISS. De har varit fritt tillgängliga för alla forskare. Många har nu märkt att avläsningar gjorda för 50 och 100 år sedan ändrats. Det har skett i stor skala och generellt har gamla värden sänkts medan värden efter 1950 höjts. Inom vetenskapen är ändring av rådata ett av de allra största brotten. Det kan motiveras i enstaka fall och måste då tydligt förklaras.

Svenske professorn Wibjörn Karlén har funnit stora ändringar mellan 2012 och 2013, googla: ”wibjörn giss”.

Det aktuella rekordet har uppstått först sedan data för det verkliga rekordåret 1934 sänkts i databaserna. Pressreleaser från NOAA, NASA/GISS och IPCC bygger oftast på ”justerade” temperaturer. Detta fusk betraktar oberoende forskare som en av vår tids största skandaler. Otroligt nog blundar de stora nyhetsbyråerna för skandalen och sprider hellre de falska siffrorna som sensationer.