Insändare Sedan vi flyttade ner på Verkstadsön för drygt 5 år sedan har vi märkt att området ligger utanför kommunens intresse vad gäller en modernisering av området. Skall vi gå eller cykla så är vi till största delen hänvisade till kanalbanken, ty Verkstadsvägen saknar trottoarer på många sträckor. Därtill kommer att muren utmed gamla verkstan faller sönder och känns osäker att passera. Detta nu när man åter har stängt av gång- och cykelbanan utmed kanalen vid verkstan. Varför, det har ju gått bra de senaste två åren efter den senaste avspärrningen. Vad är planen för iordningställande av kajen?

Nu är vi inne i den ljusa delen av året, men när vintern kommer saknar vi belysning utmed kanalen. Vem är ansvarig, Kanalbolaget eller kommunen?

Vad händer nu när Östermalmsgatan mer eller mindre stängs av? Skall Verkstadsvägen svälja en del av trafiken? Kommer jakten att komma först fram mellan chikanerna att öka olycksrisken, för 30 km/tim tycks mest vara en rekommendation utifrån den hastighet många bilister kör.

Benny Sandberg