Dagens föräldrar tenderar att lägga sig i allt mer av sina barns skolarbete. Det sker ofta på detaljnivå och tycks vara ett tecken i tiden, utan att för den skulle handla om föräldrar till NPF-barn (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). SVT Sport granskar just nu samma fenomen, men inom idrottsvärlden. Det handlar om föräldrahets inom barn- och ungdomsidrotten. Om föräldrar som står vid sidan av planen och skriker. Om föräldrar som lägger sig i tränarens arbete och till och med försöker köpa sig till en plats i laget för det egna barnet.

Krönikan"Värst i skolan – föräldrarna" väckte många reaktioner. Här är några av dem:

"På skolinspektionens hemsida kan man anonymt anmäla lärare till skolinspektionen. Det finns till och med tips på vad man kan anmäla. Anmälningarna har ökat starkt. Många lärare är oroliga för att bli anmälda. Beteendet från elever och föräldrar liknar alltmer en häxjakt. Inte konstigt att lärare hoppar av, eller funderar på att göra det innan det är försent."

Anonym lärare

"I egenskap av förälder blir jag ömsom generad, ömsom klippt rasande på föräldrar som försvarar sina gullegrisar in absurdum. Det har varit väldigt uppenbart med föräldrars tillkortakommanden på föräldramöten. Det är nästan så att socialt beteende skulle behöva bli ett skolämne som ger betyg. Att kunna föra sig i olika sociala sammanhang i livet är ju viktigare än att kunna spika ihop en trähylla eller sy en gosedjurskanin."

Linda

"Förr fanns det föräldrar, som inte bara såg till det egna barnet, utan även andras. Kommunalisering och fritt skolval är en stor olycka."

Barbro H, pensionerad lärare sedan 2000

"Ett första steg mot att få mer ordning är att läraren är på plats innan eleverna har lagt beslag på skolsalen. Läraren kan göra lektionen intressant genom att låta några elever i taget vara lärarassistenter för att få dem att förstå hur jobbigt det är att försöka lära ut något i en kakafoni av pladdrande barn/ungdomar."

Kerstin Ryderstedt

"Många lärares arbetsbörda är orimlig! Även utan besvärliga elever, föräldrar och rektorer."

Avhoppad lärare

"Det speglar hela samhället. Det finns ingen hänsyn, respekt eller ödmjukhet alls. Bara jag eller min familj ser, hör eller kommer fram, så skiter jag i alla andra. Den fria uppfostran och åsikten att min unge får göra som den vill, gör att samhället ser ut som det gör."

SB

"Ja, föräldrarna är ett arbetsmiljöproblem i skolan. Fyra av tio lärare har blivit hotade, av föräldrar eller elever, med att bli anmälda , enligt en undersökning från 2015 (tidningen Skolvärlden). En konsekvens av detta blir att många lärare drar sig för att ingripa i ordningssituationer i skolan. Lärare är rädda för vad föräldrar och elever kan utsätta dem för. En helt vanlig tillsägelse kan uppfattas som en kränkning och få katastrofala följder för läraren. Många rektorer har inte kompetens att hantera denna psykosociala arbetsmiljöfråga."

Uppgiven lärare

"Vi har erfarenhet av extremt dåliga lärare. Som inte ser alla i klassen, går in för ett fåtal och bra betyg för dem.

Det finns också lärare med så dålig svenska att eleverna inte förstår vad de säger. Andra låter klassrummen vara en cirkus för att de inte vågar ta tag i situationen. Det är dags att ta tag i rodret och visa vem som faktiskt bestämmer. Vi vuxna! Sluta curla och slå näven i bordet. Ge mer befogenheter till lärare så de kan säga ifrån utan att bli anmälda för kränkningar och hot."

Fia

"Skolan har alldeles för få resurser. Lärarna går på knäna och många barn behöver extra stöd. Sen har vi kulturkrockarna. ALLA barn måste få en fin skolgång. Föräldrarna ska fostra, skolan är ett komplement."

Mormor/farmor

"Vuxenvärlden måste återta sitt vuxenansvar. Så fort barnen inte får som de vill blir man hotad med polis, barnkonvention och barnens alla rättigheter, men ingen nämner vuxenvärldens ansvar för sin avkomma."

Jan-Olof Eriksson