Ledare Ett antal skolelever i bland annat Vadstena valde i går att strejka för att visa sitt engagemang för klimatfrågan, som alldeles för många vuxna väljer att ignorera. Detta initativ hänger ihop med en global aktivism för planetens välmående. Agerandet har mötts både med entusiasm från dem som förstår frågorna eller stöttar eleverna i kampen, och med avsky från dem som förnekar problemet eller helt enkelt tycker att det bara handlar om skolk.

Många av historiens viktiga förändringar har kommit till efter protester, demonstrationer eller olika typer av civil olydnad. Suffragetterna som slogs för kvinnlig rösträtt i främst Storbritannien och medborgarrättskämpen Rosa Parks som trotsade raslagarna i USA är odödliga legendarer som har förändrat världen till det bättre, tack vare sitt trots och sitt för tidsåldern otillåtna beteende.

Frågan om barn och ungdomars påverkan har den här veckan fått extra uppmärksamhet efter att klimataktivisten Greta Thunberg har nominerats till Nobels fredspris. Vem som helst kan förvisso bli nominerad till priset, men nomineringen får en större tyngd i och med att det är politiker från flera olika nationer som ligger bakom den.

Samma Greta blev dessutom utnämnd till ”Årets kvinna 2018” av Expressens jury och i en opinionsundersökning från Aftonbladet. Orsaken är hennes arbete med att få upp människors ögon för klimathotet och för att många ungdomar upplever miljöfrågorna som ignorerade. Förståelsen för hur klimatförändringarna hotar säkerheten i världen och människors liv behöver bli avsevärt större.

Föga förvånande hamnade fokus från näthatarna på ordvalet ”kvinna” i kontrast till ”barn”, i stället för på sakfrågorna kring vad 16-åringen faktiskt försöker åstadkomma. Greta är ingen profet som har alla svar som behövs. Hon är däremot en ung människa som faktiskt gör någonting konkret och positivt av sin oro och rädsla, i stället för att börja hata, håna och förtrycka människor som inte tycker som hon gör. Hon förtjänar respekt.

På motsvarande sätt som Rosa Parks under 1950-talet fick ta emot hot och trakasserier från rasister får klimataktivisten Greta Thunberg på 2010-talet ta emot hat och glåpord från klimatförnekare och andra som av olika irrationella skäl avskyr henne på grund av ålder och/eller kön. Tack vare hennes insatser sprider sig engagemanget till många andra barn, ungdomar och vuxna som får upp ögonen för en av vår tids ödesfrågor. Klimathotet.

En smak av hatet har även Vadstenas elever fått känna av, inte minst via sociala medier. I geografiskt lokala forum förminskas deras aktivism utifrån en besserwisser-attityd som luktar unket. Självklart ska skolplikten, som är svensk lag, respekteras. Det finns dock olika sätt att hantera frågan på, både från vuxenvärlden i stort och från skolvärlden mer specifikt.

”Det här häftiga engagemanget rimmar väldigt väl med styrdokumenten att skolan ska gynna individens engagemang och demokratiska möjligheter att påverka” säger exempelvis Lärarnas riksförbunds ordförande Åsa Fahlén till TT.

Det finns mycket bättre sätt att hantera barn och ungdomars oro än att instinktivt skrika ”skolk” åt framtidens legendarer som vågar följa sitt hjärta.