Ledare Under den vilseledande rubriken ”Organisation Hallen” förväntas bildningsnämnden i Motala på onsdag fatta beslut om att lägga ner Hallens ungdomscenter. Det vore i så fall ett direkt kontraproduktivt beslut, som i det närmaste kan betraktas som huvudlöst.

Handen på hjärtat måste det sägas att Motala kommun inte har ett särskilt gott rykte. Delvis kan det vara oförtjänt och bero på historiska faktorer som Motalaskandalen. Delvis kan det vara välförtjänt. Det finns konstigheter på kontot även i modern tid, exempelvis utköpta chefer som kostar många miljoner utan att bidra till kommunens verksamhet. Det finns anledning att återkomma till detta, men just nu får det vänta för någonting mycket viktigare.

Det handlar nämligen om Hallen, en fritidsverksamhet som riktar sig till ungdomar i gymnasieåldern. Med inslag som inflytande och delaktighet, drogfrihet och olika former av integration har den haft en väldigt stor betydelse för många ungdomar under de senaste åren. Inte minst för de ungdomar som av en eller annan anledning har det särskilt tufft på olika sätt har Hallen varit en stöttande samlingspunkt, en fristad som har förhindrat mörkare vägval i livet.

Apropå rykte är det så att även ungdomar boende utanför kommunen letar sig hit, tack vare gemenskapen och aktiviteterna. Syftet är förvisso inte att locka till sig ungdomar utifrån, men oavsett är det ett väldigt gott betyg för verksamheten. Ett välförtjänt sådant med tanke på alla olika aktiviteter som finns. Cykling, resor, matlagning, dans och café för att nämna några inslag bland många som skapar företagsamhet och framtidstro. Det finns även tydliga kopplingar till gymnasieskolans verksamheter.

Nedläggningen av Hallen baseras enligt underlaget till bildningsnämnden på att det saknas 1,5 miljoner kronor till driften under 2019. Därför är förslaget att lägga ner Hallen från och med i höst. Någon relevant konsekvensbeskrivning eller redovisning av hur man har tagit hänsyn till barnperspektivet finns inte med som underlag till politikerna som förväntas fatta beslutet.

Däremot finns en mycket alarmerande riskbedömning, som fullkomligen skriker om allvarliga och mycket allvarliga negativa konsekvenser. Denna rör områden som ökad skadegörelse, ökad användning av alkohol och droger, försämrad integration, minskat inflytande och mer därtill.

Det vore direkt kontraproduktivt att utifrån det aktuella läget och tillgängligt beslutsunderlag fatta ett beslut om att lägga ner Hallen. Det är ingen svår kalkyl som krävs för att inse att de pengar som skulle ”sparas” på beslutet att avsluta verksamheten, oavsett vad som händer med personalen som påverkas, kommer att resultera i mångdubbelt ökade kostnader på andra håll i kommunen. De negativa konsekvenserna för ungdomarna som drabbas tillkommer därutöver.

Hallen är mycket mer än en fritidsverksamhet. Det är ett nav i människors liv som gör att de utvecklas, integreras och skapar sig en ljusare framtid i ett positivt sammanhang. Sysslolösa ungdomar möts av ett engagemang och hittar sin plats på väg in i vuxenlivet.

En fråga till politikerna i bildningsnämnden blir därför om ni verkligen förstår vad ni är på väg att göra?