Ledare Den första “JÖK-utredningen” ska tillsättas. Lagen om anställningsskydd ska reformeras. Av de många utredningar som är resultatet av Januariöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna är den om arbetsrätten en av de mest känsliga.

Hur utredningens direktiv ska se ut blir därmed också viktigt. Särskilt Centerpartiet, som i många år propagerat för förändrade turordningsregler – reglerna om sist in, först ut – är måna om att få verkliga förändringar till stånd. Redan när Januariöverenskommelsen slöts reste många farhågor om att utredningar är lätta att förhala, och att det inte finns någon garanti för resultat. Arbetsmarknadsfrågorna är också komplexa, eftersom lagstiftning och kollektivavtal både kan ersätta och komplettera varandra. Stora delar av lagar och regler kan dessutom avtalas bort mellan arbetsmarknadens parter.

Detta gäller dock främst större och resursstarka företag, som både har kunskapen och medlen att hantera sådana frågor. För små och medelstora företag kan en sådan klausul som turordningsreglerna få stora konsekvenser.

På motsvarande sätt drabbar arbetsrätten också arbetstagare i marginalgrupper, genom att trösklarna till arbetsmarknaden höjs.

Med det sagt bör man inte stirra sig blind just på turordningsreglerna.

Utredningen och de reformer som därefter föreslås bör i likhet med den breda skattereformen försöka ta ett helhetsgrepp på arbetsmarknadsfrågorna. Den flexicurity-modell enligt dansk förlaga som nämns i Januariöverenskommelsen hänger tätt samman med arbetsrätten och a-kassan. Tanken är att mer flexibilitet i anställningsskyddet ska kompenseras av högre ersättningsnivå i a-kassan, fast under en kortare omställningsperiod. I kombination med förstärkt kompetensutveckling kan dessa förändringar göra stor skillnad för att göra arbetsmarknaden mindre stel.

Frågan är bara hur sugna Socialdemokraterna är på att verkligen omforma arbetsmarknadsmodellen i den riktningen. Jonas Sjöstedt (V) har dessutom utfärdat ett så kallat misstroendelöfte vid förslag om försvagat anställningsskydd.

Å andra sidan kanske regeringen slipper lägga fram någon proposition. I JÖK:en finns också en formulering om att parternas förslag, om de kan enas om ett, har företräde framför utredningens. För S skulle det vara en bekväm lösning på en känslig fråga. (Liberala nyhetsbyrån)