Ledare Staten bör avveckla sitt ägande i Telia. Den uppmaningen skickade riksdagens näringsutskott till regeringen efter en omröstning på torsdagen (28/3). Fast en försäljning ska först ske efter att man utrett hur den skyddsvärda infrastruktur som bolaget handhar ska hanteras. Regeringen motsätter sig däremot en försäljning av säkerhetspolitiska skäl.

Det stämmer att Telia äger och på andra sätt är inblandade i viktig infrastruktur. Det handlar exempelvis om kommunikationssystemet Rakel som bland annat används av polisen, och om ett krypterat intranät för kommunikation mellan svenska och europeiska myndigheter. Telia har också allt sedan Televerks-tiden nära relationer med försvarsmakten.

Som näringsminister Ibrahim Baylan (S) är inne på (SvD 28/3) vore det naturligtvis oaktsamt av staten att sälja sitt innehav i Telia utan att först skilja ut denna infrastruktur och dessa funktioner. Men Baylan har fel i att detta talar emot en försäljning även på längre sikt. För man kan naturligtvis vända på frågeställningen och fråga sig varför skyddsvärd infrastruktur ska handhas av ett börsnoterat och allt mer internationellt bolag?

Till detta ska läggas att Telia förra sommaren lade ett bud på Bonnier Broadcasting, ägare till bland annat TV4 och betal-tv-tjänsten CMore. Uppköpet granskas ännu av EU:s konkurrensmyndighet, men skulle om det går igenom innebära ett omfattande statligt ägande av Sveriges största kommersiella tv-kanal – detta utöver kontrollen över public service.

Det är knappast en sund situation. Regeringen försökte under förra året stoppa uppköpet, vilket i sin tur skapar frågetecken kring styrningen av Telia. På bolagsstämman hyllades Telias strategi och inriktning av regeringsföreträdare, men när samma strategi skulle realiseras orsakade det rabalder och politiska problem.

Det visar på de orimliga situationer som det statliga ägandet skapar. Ibrahim Baylan säger att staten skulle förlora tre miljarder om året på en försäljning av Telia, men vill samtidigt bakbinda bolaget från att göra det som de tror är lönsamt. Det är dessutom en bedräglig argumentation. Om Telia är lönsamt blir köpeskillingen också hög. Försäljningen av Vin & Sprit för 55 miljarder 2008 är ett bra exempel.

En avveckling av det statliga ägandet bör inte hastas fram. Men på sikt har majoriteten i näringsutskottet rätt. Telia bör säljas. (Liberala nyhetsbyrån)