Ledare Ibland krävs det att personer själva tar tag i saker för att det som önskas ska bli verklighet. För att förändra någonting behövs det en kraft bakom det arbete som är nödvändigt för att driva igenom det hela. Därtill skadar det inte med någon form av plan för hur genomförandet ska ske, men grunden ligger ändå i viljan och i förmågan att omsätta viljan till handling.

Därför är det mycket glädjande att se initiativ i linje med det som MVT kunde berätta om häromdagen, nämligen den ungdomsgrupp som har börjat att ta tag i saker för att förbättra läget för ungdomslivet i Vadstena. Vi vet i dag inte om initiativet blir framgångsrikt, men bara att det finns är en vinst i sig.

Demokratisk delaktighet i samhället skapas inte i de allmänna valen en gång vart fjärde år. Det skapas i vardagen. Viljan att engagera sig i politiska partier har förvisso sjunkit över tid, men samtidigt visar undersökningar att det inte saknas engagemang totalt sett. Det tar sig däremot andra uttryck än tidigare, människor engagerar sig mer fokuserat inom ett visst område eller inom en viss fråga. Så är fallet för ungdomsgruppen i Vadstena.

Ofta hamnar det så kallade utelivet med dans, musik och liknande i centrum när det gäller ”det som händer” på en ort. Om man har det som måttstock kommer det aldrig vara möjligt att matcha det utbud som finns i större orter. Det gäller därför att i stället fokusera på det lokala. Vad är möjligt att genomföra och lyckas med utifrån förutsättningarna?

Även om sannolikheten för framgång ibland är låg finns det människor som tror stenhårt på sin idé och gör ett ärligt försök att genomföra den. För att det aktuella lokala utelivet i Vadstena ska kunna leva krävs att invånarna på riktigt bjuder till och faktiskt också besöker de inrättningar i form av restauranger, pubar, nattklubbar eller liknande som vågar ta steget att satsa på det som påstås efterfrågas.

Situationen är inte helt olik den som råder för exempelvis affärer på landsbygden, eftersom deras möjligheter till framgång till stor del hänger på att lokalbefolkningen faktiskt visar sitt stöd i praktiken. Det görs främst genom att handla i just den lokala affären i stället för på storköpen i stan, annars fungerar det inte.

Man måste inse att vissa saker inte kommer att bära sig på en mindre ort eller på landsbygden, men vissa saker kommer med rätt angreppssätt att kunna göra det. Att skapa ett uteliv för unga i Vadstena kan låta som ett omöjligt uppdrag, men så behöver inte vara fallet. Åtminstone inte med ett fokuserat arbete där rätt nisch kan hittas. Man måste inte alltid åka till ”stan” för att umgås och ha roligt, inte ens om man är under 30.

Den Facebook-grupp som utgör diskussionsnav har i dagsläget över hundra medlemmar och lär få flera, tack vare uppmärksamheten i MVT. Även hos den yngre generationen har uppmärksamhet i en lokaltidning stor betydelse för möjligheten att nå ut, men även för en lokaltidning krävs att människor har en vilja att stötta tidningen i form av att konsumera den. Så är fallet i dag, vilket är gynnsamt på väldigt många sätt. Även för de unga.