Ledare Sverigedemokraterna hotar att fälla Alliansens budget, mindre än ett år efter valet. Är det någon som är förvånad?

Den som är någorlunda insatt i det politiska spelet i Motala kommun är det inte. De senaste turerna från vågmästarplacerade Sverigedemokraterna är tämligen väntade, även om de kanske kom tidigare än vad man kunde ana.

Efter valet i höstas valde Alliansen Motala att ta makten i kommunen, trots att partierna inte nådde egen majoritet i fullmäktige. Agerandet föregicks av olika typer av diskussioner och överväganden, som så småningom ledde till det som på MVT:s ledarsida beskrevs som en djärv strategi att ta makten. Samtidigt framfördes starkt skeptiska tankar kring den stora risk som togs, tankar som nu visar sig besannas.

Det politiska spelet är ett begrepp som nu verkligen visar sig på den kommunala nivån. Sverigedemokraternas agerande handlar inte om sakpolitik eller om vad som faktiskt står i Alliansens eller Solidariskt Motalas budgetar, utan om makt. Det är ingenting konstigt och partierna är förvånansvärt ärliga med just detta faktum, vilket på ett sätt hedrar dem. Makt medför möjligheten att bestämma, vilket är en rimlig orsak till att engagera sig politiskt.

De krav som vågmästaren SD har ställt för att stödja Alliansens budget visar tydligt på att just det politiska spelet ligger i fokus. Det är alltså inget fel med det, snarare tvärtom. Det ger nämligen väljarna en insyn i vilka underliggande drivkrafter som finns hos de folkvalda politikerna i de olika partierna, varefter väljarna får göra sina egna aktiva val om vad man anser är viktigt. Sakfrågor eller maktkamp, på kort eller lång sikt.

Det argumenteras ofta kring att SD:s röster måste lyssnas till och att de ska få inflytande utifrån valresultatet. Problemet i det resonemanget är att Socialdemokraterna i Motala i så fall skulle ha betydligt mer att säga till om, eftersom de fick mer än dubbelt så många röster i valet.

Det svenska systemet fungerar dock inte på det sättet, vilket gör att partier i opposition alltid kommer att befinna sig i underläge och rösterna på dem kortsiktigt kan vara ”bortkastade”. Inflytande verkar vara det starkaste kravet från SD i Motala, men utifrån vilken grund detta inflytande skulle ges är högst oklart.

De tunga namnen på den politiska arenan agerar som man kan förvänta sig. Kommunalrådet Kåre Friberg (M) kallar agerandet oseriöst och svarar med raka, hårda ord. Oppositionsrådet Elias Georges (S) berättar att de rödgröna kommer att gå fram med sin budget som planerat, om än med en möjlig tolkning att de i något läge kan komma att lägga ner sina röster för att inte ge SD oproportionerligt mycket inflytande över resultatet.

Det har sagts förr och det kan sägas igen, det är sannerligen inte långtråkigt att följa det politiska livet i Motala kommun. Däremot är det betydligt tråkigare att den nuvarande instabila situationen med hot om politiska stridsåtgärder från marginaliserade partier riskerar att kommunens medborgare hamnar i kläm. Det är allt annat än önskvärt i det redan tuffa ekonomiska läget.