Ledare Falangstrider finns i alla ungdomsförbund. I socialdemokratiska SSU har striden historiskt stått mellan en höger- och vänsterfalang. Denna konflikt följer med när medlemmarna lämnar ungdomspolitiken och engagerar sig i moderpartiet.

Att det är så är inget konstigt. Så är det i alla partier. I Moderaterna finns liberaler och konservativa, Kristdemokraterna har frikyrkorörelsen som står mot en mer europeiskt kristdemokratisk falang, och Miljöpartiet har storstadsliberaler respektive gröna vågen-entusiaster.

Det som under de senaste dagarna framkommit om SSU i Skåne handlar dock om något helt annat. Kvällspostens reporter Frederico Moreno har granskat företrädare för distriktet, och det som framgår är anmärkningsvärt. En tidigare ordförande har parallellt med sitt engagemang representerat en moské som gjort homofoba uttalanden. En annan, som tvingats lämna sina uppdrag, har yttrat sig antisemitiskt, kvinnofientligt och våldsbejakande på sociala medier.

En tidigare anställd vittnar för Kvällsposten om hur en gruppering från SSU i Rosengård använt aggressiva metoder för att nå makt. Den bilden bekräftas också av den tidigare ordföranden för SSU Skåne, Filip Roslund, som i SR:s Studio Ett menar att en grupp under medlemsmöten försökt kringgå de demokratiska strukturerna genom att störa voteringar, uppträda hotfullt och “patriarkalt”.

Man kan så klart fråga sig vad interna konflikter i ett ungdomsförbund har för relevans för någon annan än de inblandade. Och det är klart att problemet är upp till SSU och S att hantera. Men vad som sker i partierna och dess ungdomsförbund, som i praktiken fungerar som en plantskola för framtida politiker, påverkar demokratin som helhet. Den svenska demokratin är beroende av partierna. Om politiskt intresserade unga människor hoppar av sina engagemang – vilket inträffade i SSU – för att de blir utsatta för indirekta hot skadar det den parlamentariska tillväxten.

En aggressiv gruppering med skeva värderingar i ett SSU-distrikt kommer givetvis inte att störta den svenska demokratin. Att det har kunnat gå så pass långt är dock en varning till Socialdemokraterna såväl som till andra partier: Låt inte idéer om minoritetsrepresentation väga tyngre än än de demokratiska spelreglerna. (Liberala nyhetsbyrån)

ssu