Ledare På måndag den 10 december är det dags för kommunfullmäktige i Motala att sammanträda för sista gången detta kalenderår. Föredragningslistan är minst sagt diger och har många ärenden som pockar på uppmärksamhet. Det mest uppenbara av dem är budgeten. Den enligt vissa parter sammanlänkade frågan om insynsplatser i nämndutskott är också högintressant.

År 2019 är nästan här och det är minst sagt i elfte timmen som det tas beslut om Motala kommuns budget inför det kommande året, men så blir det ibland i och med att kommunvalet hålls i september. Därefter ska det diskuteras om samarbeten och satsningar, neddragningar och eftergifter, innan budgeten kan spikas.

Att styrande Alliansen Motala reducerar driftbudgeten med flera tiotals miljoner och minskar investeringarna med upp emot hundra miljoner är logiskt. Det är tydliga tecken på att sämre tider är i antågande. Det är ingen nyhet i sig, men insikten är viktig.

Storleken på låneskulden är en intressant aspekt som har diskuterats både mellan blocken och i insändare. Ökningen har till delar varit befogad under det senaste decenniet, eftersom det är tunga investeringar som har varit tvungna att göras. Samtidigt finns det ännu fler diton som väntar, både för kärnverksamheter och för kringverksamheter. Räntan är just nu extremt låg, men den kommer att öka. Det kommer att bli dyrt i drift för en kommun med stora lån.

Därefter kommer nästa viktiga aspekt, för oavsett vad man tycker om Alliansen Motalas budget riskerar den att röstas ner, i och med att partierna inte når egen majoritet. De rödgröna partierna i Solidariskt Motala gör gemensam sak i opposition, vilket ger Sverigedemokraterna en vågmästarroll om deras budget som förväntat blir bortröstad på vägen till det slutliga avgörandet. Kontrapropositionsvoteringar känner den trogne ledarläsaren till vid det här laget.

Vilken budget vill SD se i Motala om de får välja mellan Alliansens och de rödgrönas? De skulle kunna basera sitt beslut på hur de kan sätta flest käppar i hjulet och skapa oreda, men så blir sannolikt inte fallet. Gruppledaren Johnny Karlberg aviserade efter valet en vilja att rösta på en rödgrön budget utifrån att de då kunde ”påverka mest”, men det verkar ha svängt över åt att släppa igenom Alliansens budget.

Det är här frågan om de till synes orelaterade insynsplatserna i tunga nämndutskott kommer in. I praktiken innebär de att Sverigedemokraterna får onormalt mycket insyn i det kommunala politiska beslutsfattandet. Alliansen motiverar det med positiva värden som öppenhet och transparens. De rödgröna drar helt andra slutsatser om anledningen bakom, nämligen som eftergift i utbyte mot stöd för en budget. Vem ska man tro på?

Räkna med en mycket frän ton i debatten, eftersom insynsplatserna till synes kom ner som en blixt från en klar himmel. De påstås inte ha förekommit under diskussionen kring den över året långa beredning om den nya politiska organisationen, som antogs av fullmäktige så sent som i augusti. Ändå verkar de nu komma till stånd.

En sak kan vi lita på och det är att budgetsammanträdet i Motala kommer att bli intressant. Mycket intressant.