Håkan kommer denna soliga dag direkt från ett helt annat slags uppdrag: trädbeskärning.

En man med många talanger.

Dialekten avslöjar ett östsmåländskt ursprung: den lilla idyllen Mönsterås vid kusten norr om Kalmar, som lämpligt nog även hyser en välrenommerad orkester, Mönsterås Blues Band, startat för 45 år sedan av Håkans svåger Calle Engström.

Artikelbild

| Håkan Franzén har i större delen av sitt yrkesliv organiserat och administrerat kulturlivet, som anställd hos Studiefrämjandet och som drivande i Motala Jazz & Blues.

Musikintresset började när han som tonåring satt hemma hos en kompis med en skivsamling som bestod av mycket jazz, trots att detta ju var i en tid när pop och rock dominerade.

– Musiken krockade ju en del med mitt intresse för friluftsliv och fotboll men jazz- och rocklyssnandet ledde vidare till blues och sedan har det fortsatt, säger Håkan.

Musik och kultur har dominerat mycket även i Håkans yrkesliv. Motala Jazz & Blues drog han och Åke Lindberg i gång 1995 och det föll sig ganska naturligt. Håkan var nämligen verksamhetsledare i Studiefrämjandet sedan 1982 och de sista åren före pensioneringen regionchef för Studiefrämjandet Östergötland, placerad i Linköping.

– Jag hade fått fart på kulturverksamheten i Motala inom Studiefrämjandet. Åke Lindberg och Bosse Höckert på ABF tyckte det skulle vara kul att få i gång en klubb för jazz och blues.

Artikelbild

| Håkan Franzéns dialekt avslöjar ett ursprung i Småland men han är Motalabo sedan 70-talet.

Sedan dess ser klubben till att en serie konserter äger rum vår och höst. Håkan är den som ansvarar för bokningarna. Vilket är ett stort jobb.

– Det är två veckors heltidsarbete varje termin. Att hitta grupper är kanske det minsta. Sedan gäller det lämpliga tider, boka hotell, förhandla om gager, ibland att se till att det finns instrument och utrustning som vissa av banden inte kan ta med sig, som trumset och förstärkare. Det är mycket logistik. Men att hitta banden har blivit lättare i och med mejlkontakterna. Det kommer förfrågningar och erbjudanden den vägen numera. Förr var det ju ett evigt ringande.

Administration och organisation har varit Håkan Franzéns inriktning från unga år. Vägen från Mönsterås gick till Göteborg, där han arbetade som byggsäljare och bland annat var specialiserad på att planera kök.

Hustrun Catarina Engström, numera rektor i Motala, hade han träffat redan hemma i Mönsterås. Tanken var att paret skulle söka sig tillbaka mot Kalmartrakten.

– Men vi fastnade halvvägs, i Motala.

Catarina fick jobb här och Håkan fick jobb på Luxor som kontorschef, det var 1975. Men Luxor började knaka i fogarna.

– Jag har ju alltid haft ett intresse för friluftsliv och blev ordförande i Friluftsfrämjandet i Motala, höll i studiecirklar om natur och miljö.

Från Luxor via Friluftsfrämjandet blev det naturligt att ta steget över till Studiefrämjandet, som sedan blev Håkans arbetsplats.

Vid sidan av det administrativa fixandet har Håkan Franzén också ett stort intresse för att leva nära naturen och att arbeta praktiskt.

– Jag har fjällvandrat mycket och åkt skidor i fjällen också. Och det är skönt att jobba med händerna.

När Håkan gick i pension började han rusta sommarhuset i Djupvik vid sjön Salstern utanför Motala.

Jag jobbade med huset i ett och ett halvt år så nu är det ett permanentboende. Men vi har kvar en vinterlägenhet i stan.

Dessutom jobbar han i Veteranpoolen, därav trädbeskärarjobbet.

– Det blir trädgårdsarbete och även en hel del snickerijobb, tillsammans med en kompis. Det är socialt värdefullt också. Ute vid Djupvik träffar man ju inte så mycket folk så här års.

De 104 jazzklubbarna i Sverige, varav två finns i Östergötland, fick nyligen ett bakslag, när staten drog ner på bidragen och i vissa fall drog in dem helt. Vilket drabbade Motalaklubben, och bidraget från kommunen halverades jämfört med den summa man ansökt om; det blev 50 000 kronor för 2019.

– Det är ju kännbart och vi har stoppat bokningsarbetet för hösten. Vi har två klara, varav en är Rigmor Gustafsson, som vi hoppas på som stor publikdragare. Resten får vi avvakta med.

Snart håller klubben årsmöte och en av punkterna på dagordningen är framtiden; det gäller att satsa på publiktillvänt program, tror Håkan.

– Det, och att försöka hitta sponsorer. Men det är inte så att vi står och faller med och utan statsbidraget. Vi ska kämpa på. Och vi ska titta på om vi gjorde något fel när vi formulerade vår ansökan om de statliga pengarna.

Hur är det med återväxten i Motala Jazz & Blues?

– Medelåldern i styrelsen är ju helt klart hög. Föryngringen är en svår fråga. Nu föreslås omval på alla platser dessutom. Antagligen har de yngre så mycket annat att göra, de drar sig för att ta på sig föreningsarbete. Men vi måste jobba även på det.

Bredare program och föryngring står på programmet för Motala Jazz & Blues. Och att fortsätta att bjuda på god musik.