Kändisduon har blivit inbjudna till en välgörenhetskonsert som går under namnet "Dela för att hela".

– Det känns som att bröderna tyckte det var en rolig grej, säger pilgrimsprästen Lars Cederlöw.

Förutom tvillingbröderna kommer en stor kör, under ledning av Anna Gullman, att finnas på plats.

Heléne Cederlöw, som kommer från insamlingsorganisationen "Ro För Livet", ska också berätta om insamlingsarbetet som gjorts.

Dessutom kommer samtliga musiker ha på sig rosa kläder för att markera kopplingen till cancerforskningen.

– Jag hoppas att det kommer bli storslaget. Tanken är att det ska kännas meningsfullt, säger Lars Cederlöw.

Samtliga intäkter går oavkortat till cancerforskningen.

– Faktum är att vi ska räkna pengarna under konsertens gång för att sedan kunna berätta hur mycket vi fått in, säger Lars Cederlöw.