Sedan starten 1974 har Liljesonska stiftelsen i Motala delat ut över 8 miljoner kronor till stöd för östgötska konstnärer.

Årets stipendier går till tio yngre konstnärer som för sin fortsatta utbildning bedöms vara i behov av bidrag. De får 10 000 kronor vardera.

Stiftelsens mål är att främja bildande konst i Östergötlands län och enligt stadgarna kan stipendium sökas av "konststuderande ungdom eller yngre konstnärer, bosatta och verksamma i Östergötland eller på annat sätt anknutna till länet...". Stöd kan även delas ut till äldre konstnärer.

Årets stipendiater är: Marielle Göthberg (Norrköping), Alva Roselius (Stockholm) Lina Niklasson (Linköping), Susanna Lundberg (Göteborg), Hlif Ösp Torisdottir (Norrköping), Isabelle Nilsson (Grytgöl), Linn Petersson (Linköping), Jenny Munter (Ljungsbro) och Edward Weinhofer (Linghem)