Ett uruppförande ger en känsla av att tillhöra en utvald lyssnarskara. ”Jorun orm i öga”, ger via Kerstin Ekmans drabbande text som inspirerats av den poetiska ”Eddan”, Marie Samuelssons häftigt sköna musik samt koreografi, scenografi, mask och ljussättning en upplevelse där en fornisländsk värld möter en närmast ”spejsad” fantasyvärld, stundom skrämmande kraftfull och vacker, stundom burlesk. Att höra rader som ”Så hämnades Gudrun, hon lät honom äta och dricka sitt hat” och att se en bröllopsfest som snarare påminner om ”Den sista måltiden” pågå, medan huvudrollen får missfall, ja det måste vara unikt i operavärlden!

Vid premiären framfördes ”Jorun” av både Henriikka Gröndahl, sång och en förkyld Hanna Wåhlin, aktör. En lyckosam nödlösning, samspelet dem emellan snarare förstärkte den musikaliska inlevelsen. Monica Danielsson som ”Gumman”, ja här kan vi tala om ett kvinnoporträtt som beroende på om man var beroende av henne eller inte, sågs som en häxa, utstött eller jordemor, vilken förmåga att ”nagla fast” publiken med starkt agerande kraft och en röst som kunde förmedla både himmel och helvete.