Rasch, numera ägt av Boråsfamiljen Barrstrand, tillverkar ventilationsutrustning i tunnplåt. Den nya stansmaskinen blir ett tillskott i produktionen och har krävt en investering på tolv miljoner.

–Totalt kommer vi med den här, tidigare och även kommande mindre investeringar att på kort tid ha uppdaterat maskinparken för cirka 15 miljoner. Och det behövs – våra produkter efterfrågas när det nu byggs allt mer, säger Rasch platschef Anders Wolving.

I det här fallet är det dock inte bostadsbyggandet som avses utan det mer storskaliga byggandet – av skolor, idrottshallar, butikshus och industrilokaler. Rasch är för övrigt själv en del av expansionen. Nyligen berättade vi att företaget köpt till ytterligare 20 000 kvadratmeter mark i Norrsten, för att så småningom kunna växa ytmässigt och matcha ett behov av större lagerutrymme.

Artikelbild

| FEM. Fem långtradarlaster krävdes för att leverera Rasch nya klipp- och stansmaskin.

Den nya stansmaskinen kan på samma gång lagra råmaterial som den med en imponerande verktygsuppsättning klipper och stansar plåten. Det här underlättar inte bara snabb utan också obemannad produktion nattetid.

– Maskinen innebär ingen personalökning. Däremot kan vi nu öka produktionen med 40 procent. Med det tryggar vi beläggningen för slutmonteringen av våra produkter, säger Anders Wolving.

Rasch har i Motala vuxit i sakta mak under de senaste fem–sex åren. Arbetsstyrkan pendlar idag mellan 75 och 80 personer.

Installationen av maskinen kräver en omsorgsfull process som nu utförs av tekniker från den finske tillverkaren. I slutet av februari ska den börja testköras.