Nyligen kunde vi berätta att det blir allt vanligare med bakterier som är motståndskraftiga mot flera sorters antibiotika. I Östergötland pågår forskning på området och i veckan stod det klart att Vetenskapsrådet stöttar med ett anslag på 1,6 miljoner kronor.

För forskningen står Åse Östholm Balkhed, överläkare vid infektionskliniken i Östergötland som disputerade på området antibiotikaresistens 2014. Anslaget gör att hon nu kan fortsätta med sin forskning. Målet är bland annat att på sikt kunna förhindra återkommande urinvägsinfektioner.

Forskningen är uppdelat i två delprojekt. Det första syftar till att kartlägga risker i en svensk patientgrupp med urosepsis där det finns fynd av ESBL-producerande tarmbakterier i blod- och urinodling.

– Urosepsis är ett livshotande tillstånd som kräver att patienten får snabbt adekvat omhändertagande, säger Åse Östholm Balkhed i en artikel på Region Östergötlands hemsida.

Det andra delprojektet handlar om urinvägsinfektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier, så kallade ESBL-producerande Escherichia coli som ökar i Sverige.

Under 2018 noterades 336 fall av multiresistenta ESBL-bakterier.

Anslaget är en del av satsningarna inom det nationella forskningsprogrammet om antibiotikaresistens som Vetenskapsrådet ansvarar för. För 2018 fördelades 20 miljoner på forskning om antibiotikaresistens och infektionssjukdomar. Under 2019 respektive 2020 avsätts 25 miljoner kronor.

Fotnot: ESBL står för Extended Spectrum Beta-Lactamase och är ett samlingsnamn för enzymer som tarmbakterier kan bära på.