Enligt statistik från Transportstyrelsen riskerar 25 000 bilar att få körförbud i Östergötland.

Anledningen är de nya besiktningsreglerna som börjar gälla 20 maj.

Ändringen innebär att tusentals bilar får en förändrad och kortare besiktningsperiod. I glappet mellan de nya och gamla reglerna är det lätt att missuppfatta sitt nästa besiktningsdatum.

Det datum som står på det senaste besiktningsprotokollet kan nämligen vara fel. Det gäller framför allt alla fordon som besiktigades i början av sin senaste besiktningsperiod.

– Vi uppmanar alla fordonsägare att bortse från datumet på det senaste besiktningsprotokollet. Datumet för nästa besiktning kan vara felaktigt, eftersom det baseras på de nuvarande reglerna. Därför har vi också skapat en tjänst på vår webbplats där alla fordonsägare kan få svar direkt om när det är dags att besikta, säger Anders Gunneriusson, utredare på Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande.

I och med de nya reglerna upphör slutsiffran i registreringsnumret att avgöra datum för nästa besiktning.

Än så länge har bara drygt 570 av de fordon som ligger i riskzonen för körförbud i Östergötland besiktats.