– Det vore närmast tjänstefel av en socialdemokratisk regering att inte satsa på trygghet och jobb nu när det går så bra för Sverige, sa Anna-Lena Sörenson (S), östgötsk riksdagspolitiker och gruppledare i socialutskottet, när hon presenterade regeringens vårbudget på en pressträff.

På en nationell presskonferens några timmar tidigare försvarade finansminister Magdalena Andersson (S) de extra 2,6 miljarder som regeringen nu väljer att lägga på vad man kallar ”Samhällsbygget - ett tryggt och hållbart Sverige”.

Hon fick mothugg från bland andra Moderata Ungdomsförbundet (MUF) och Kristdemokraterna som beskyller regeringen för slösaktiga och ogenomtänkta satsningar.

– Ska de säga, som föreslår skattesänkningar på 30 miljarder kronor. Ännu mer om man lägger ihop de sänkningar de vill göra, säger Anna-Lena Sörenson (S).

Nyligen rapporterade vi om det sparpaket på 400 miljoner kronor som vilar över Region Östergötland. I regeringens vårbudget finns nu 27 statliga miljoner till landstingen för att locka personal, främst äldre specialister och specialistsjuksköterskor, att arbeta kvar istället för att gå i pension.

– Det finns nyckelgrupper där det krävs mycket lång erfarenhet för att bli riktigt bra och där råder det brist på personal, säger Anna-Lena Sörenson.

Allianspartierna men även den socialdemokratiska regeringen gör trygghet och åtgärder mot kriminalitet till en stor valfråga. I vårbudgeten får polisen ännu mer pengar än de 7,1 miljarder som tidigare presenterats.

Nu ger ni pengar till fler poliser, med bättre utrustning, i socialt utsatta områden. Men behov av poliser är ju ett symptom på andra problem. Vad finns det i er satsning som åtgärdar segregerade städer?

– Det är ju absolut ett misslyckande att man är sent ute med åtgärder. Men nu gäller det att ta tag i den saken. Vi vill göra polisen mer synlig i områdena och förebygga att brott sker, säger Anna-Lena Sörenson.

Som förebyggande åtgärder nämner hon att regeringen nu ger mer pengar till läsning redan i förskolan för att främja barns utbildning, och satsningar på att få fler människor bort från bidragsberoende och in på arbetsmarknaden med egen försörjning.

I vårbudgeten går 100 miljoner kronor till kommunerna för att unga, främst i segregerade områden med hög arbetslöshet, ska erbjudas sommarjobb.