Länsstyrelsen fattade på tisdagen beslutet i samråd med länets kommuner, räddningstjänst och polisen.

Myndigheten valde dessutom i går att tidigarelägga starten av årets skogbrandsflygning, vilken påbörjades samma dag. Allt med anledning av den höga brandrisken.

Den senaste tidens värme och torka, som nådde sitt crescendo under påskhelgen, har gjort brandrisken mycket stor i hela Östergötland.

Sedan i måndags pågår den omfattande skogsbranden utanför Tjällmo i Motala kommun, ett faktum som bidragit till beslutet för att minska risken för fler bränder.

Efter 2018 års torka, bränder och eldningsförbud har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram ett förslag på vägledning med två nivåer av eldningsförbud i skog och mark, en lägre och en högre nivå.

Det nu tagna eldningsförbudet i länet har den lägre nivån.

Följande gäller:

Förbud mot eldning utomhus, det vill säga vanlig eldning, grillning, matlagning, bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.). Med utomhus menas skog eller mark så nära skog att elden lätt kan spridas vidare i terrängen.

Förbudet omfattar inte eldning vid iordningställda platser, avgränsad med obrännbart material, där spridningsrisken är låg.

Det är tillåtet att grilla på den egna tomten om grillen är upphöjd från marken och ligger långt ifrån skog och mark. Samma sak gäller för restauranger och liknande näringsverksamheter som lagar mat utomhus.

Så kallade engångsgrillar är inte tillåtna.

Valborg stundar och många undrar om det överhuvud taget blir tillåtet med valborgsmässoeldar.

Länsstyrelsen kommer att göra en ny bedömning av brandriskläget måndagen den 29 april. Om eldningsförbud råder på valborgsmässoafton är det inte tillåtet att elda ris, grenar och annat som en valborgsmässoeld normalt består av.

För mer information: håll koll på länsstyrelsens webbplats, www.lansstyrelsen.se/ostergotland.

Även räddningstjänsten, SMHI och kommunerna går fortlöpande ut med information.