Enligt Åklagarmyndighetens pressmeddelande misstänks Lindstedt för att vid ett möte i Stockholm ha "agerat utanför ramen för den behörighet som hon haft i det konsulära ärendet gällande den svenska medborgaren Gui Minhai som är fängslad i Kina".

"En ambassadör är en myndighetschef som har ett långtgående mandat att företräda Sverige. Trots det har även en ambassadör att följa vissa riktlinjer och instruktioner från regeringskansliet och UD. I det här specifika konsulära ärendet har hon gått utanför sitt uppdrag och därmed gjort sig skyldig till brott", säger vice chefsåklagare Hans Ihrman vid Riksenheten för säkerhetsmål.

Unikt åtal

"Det har aldrig tidigare i modern tid väckts åtal med brottsrubriceringen egenmäktighet vid förhandling med främmande makt", säger Hans Ihrman.

UD skriver i ett pressmeddelande att Åklagarmyndigheten har informerat UD om åtalet.

"UD påbörjade en internutredning av händelsen innan Riksenheten för säkerhetsmål inledde sin förundersökning. Internutredningen är vilande i avvaktan på tingsrättens prövning. Den anställda har för närvarande inga arbetsuppgifter", skriver UD, och tillägger att UD inte tänker kommentera det som rättsprocessen nu avser.

Fara för relationen

Lindstedt har i Stockholm den 24-25 januari 2019 "inlåtit sig i underhandling i diplomatisk angelägenhet som rör Sverige" med två personer som "företrädde den kinesiska statens intressen", skriver åklagare Hans Ihrman i sin stämningsansökan till tingsrätten.

"Brottet har inneburit fara för Sveriges fredliga förhållande till Kina", fortsätter han och menar att Lindstedt begått handlingen med uppsåt.

Utredningen, som bedrivs av Riksenheten för säkerhetsmål och Säkerhetspolisen, sattes i gång efter ett möte om Gui Minhai som Anna Lindstedt hållit med en kinesisk affärsman. Ingen som arbetar med fallet på utrikesdepartementet ska ha haft kännedom om mötet, enligt UD.

Anna Lindstedt förnekar brott. Hennes advokat Conny Cedermark säger i en skriftlig kommentar att ingen av förutsättningarna för att agerandet ska bedömas som egenmäktighet vid förhandling med främmande makt är uppfyllda:

"Anna Lindstedt står fast vid sin mycket tydliga inställning att brottsmisstanken är ogrundad och beklagar beslutet att väcka åtal", säger Cedermark.

E-post och vittnesmål

Åklagarens bevisning består av en rad vittnesmål från flera chefer och diplomater på UD. Bland andra ska kabinettssekreterare Annika Söder framträda i rätten. Hon är utrikesministerns närmaste medarbetare, både under Margit Wallström och Ann Linde.

Bland bevisen finns också e-post mellan Lindstedt och UD, och mellan Lindstedt och en av de kinesiska företrädarna, som använder sig av flera namn.

Där finns också bilder från övervakningskameror på hotell Sheraton i Stockholm "till styrkande av händelseförloppet".

Stockholms tingsrätt har inget omedelbart besked om när huvudförhandlingen kan börja, men meddelar att det blir någon gång under 2020.