Intresset var stort och många studenter fick inte plats på föredraget som arrangerades av SSU-studenterna och Börsgruppen på LiU. Magdalena Andersson höll ett ideologiskt föredrag, om den svenska välfärdsmodellen.

– Det är en starkt omfördelande kraft att vi betalar skatt efter egen förmåga. Att skolan och sjukvården har samma kvalitet oavsett vilken inkomst man har, det skapar ett jämlikt samhälle. Men man ska bara ha stöd när man behöver det. Försörjningsstöd och a-kassa kräver motprestation som aktiviteter och vidareutbildning.

Andersson noterade att framtidens välfärd kräver stora investeringar i takt med ökat barnafödande och fler pensionärer. Och återkom till skatten. Och att de allra rikaste måste betala mer skatt:

Artikelbild

| "Kapitalinkomsterna har ökat i den rikaste gruppen i Sverige. Därför går vi till val på att öka skatten för den här procenten", sa finansminister Magdalena Andersson (S).

– Kapitalinkomsterna har ökat i den rikaste gruppen. Därför går vi till val på att öka beskattningen för den här procenten, de som har väldigt mycket kapitalinkomster. Det ska finnas ett skyddsnät samtidigt som de med lite högre inkomst betalar lite mer. De som har inkomst ska bidra till dem som har det tuffare.

Studenterna hade många frågor. Bland annat om den så kallade Lafferkurvan, som visar sambandet mellan skattesats och skatteintäkter. Den används ofta för att illustrera att sänkt skatt i bland kan ge ökade skatteintäkter. Här är några av frågorna:

Tror du på Lafferkurvan?

– Den finns och den är ingen dumhet, svarade finansministern. Men den är som en önskedröm av borgerligheten. Det är inte så att det finns länder där intäkterna strömmar in när man sänker skatten. Däremot delar av skatten. Därför är det viktigt att ta ut skatt på ett smart sätt, men också hur man spenderar pengarna. Förskola, fritids och vård av barn-ersättning gör att vi har hög sysselsättningsgrad. Det finns möjlighet för både kvinnor och män att jobba och det är bra för tillväxten

Artikelbild

| "Valet är en jättehet fråga bland oss studenter. Vi diskuterar det jättemycket. Magdalena Andersson var duktig på att ge svar. Jag tycker att partierna är dåliga på att nå oss. Nu har jag redan röstat", säger Mona Ebadian.

Vad ska de som inte kan få ekonomisk hjälp av sina föräldrar göra för att få bostad?

– Vi behöver bygga mer för att öka utbudet. Det kan påverka prisutvecklingen. Vi har ett särskilt investeringsstöd för hyresbostäder. Det vill vi öka. Vi har också ökat möjligheterna att hyra ut i andra hand, även om jag inte tillbaka till en bostadsmarknad där man hyr in sig i rum.

Artikelbild

| Louise Frode passar på att ta en bild på finansminister Magdalena Andersson (S) tillsammans med studentkamraten Thea Nguyen.

Kommer ni att sänka skatten på investeringssparkonton (aktieplacering)?

– Skulle kontot vara oförmånligt för dem som sparar så är jag öppen för diskussion. Det ska vara en neutral beskattning jämfört med andra besparingar. Det finns stora poänger med det här sparkontot eftersom det innebär betydligt mindre skattefel.

Artikelbild

| "Kapitalinkomsterna har ökat i den rikaste gruppen i Sverige. Därför går vi till val på att öka skatten för den här procenten", sa finansminister Magdalena Andersson (S).

Vill ni minska ränteavdraget (fastighetslån)?

– Vi vill vara väldigt försiktiga Att i det här läget göra det kan slå hårt mot tex unga familjer som köpt bostad. Men jag har respekt för dem som argumenterar för en nedtrappning. Det är ingen bra omfördelningsprofil på ränteavdraget.

Artikelbild

| Lovisa Persson, August Johnsson och Oscar Sandberg från Börsgruppen på LiU ställde frågor till finansministern.

Hur ska ni lösa problemet med dödsskjutningar i till exempel Malmö?

– Vi behöver vara stenhårda mot de här brotten och fler poliser men också satsa på vad som ligger bakom. Vi har höjt straffskalan för olaga vapeninnehav så att det direkt leder till häktning. Polisen behöver mer resurser, vi vill ha 10 000 fler polisanställda till 2024. Det bästa för att unga ska kunna drömma om en bra framtid är bra skolor, fritidsaktiviteter och att de får se föräldrarna gå till ett jobb och får lön. Då får de kriminella gängen svårt att rekrytera.