– Nej, det kan vi inte avslöja i dagsläget. Intressenten avvaktar vissa beslut från IVO och förhandlingen med Fastighetsförvaltningen tar vid när det beskedet kommer. Men då talar vi om en hyresnivå. Med en option att köpa det senare, meddelar Anders Bengtson, utvecklingsstrateg på Motala kommun, i ett mejlsvar. 

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har en genomsnittlig handläggningstid på inlämnade ärenden på sex månader, går att läsa på deras hemsida. Så besked i ärendet kan dröja. Hos IVO kan man ansöka om tillstånd för att få bedriva privata verksamheter som till exempel hem för vård och behandling eller personlig assistans. 

– När det finns saker som aktörerna eller undertecknad kan och vill förmedla så kommer det att göras, avslutar Anders Bengtson.