Det har Socialstyrelsen klurat på och nu kommit fram till fyra principer som ska styra denna typ av vård.

Den digitala tjänsten måste vara anpassad till patientens behov. Dessutom måste vårdgivaren ha tillräckligt med information om patientens sjukdomshistoria och det måste gå att följa upp och koordinera med andra aktörer. Utöver detta får det heller inte finns några lagar, regler eller kunskapsdokument som förutsätter ett fysiskt möte med patienten.

Principerna kan tyckas självklara och övergripande, men enligt Socialstyrelsen måste de vara det.

"Det kommer nya tekniska lösningar och hjälpmedel hela tiden, skulle vi gå in med mer detaljerade principer skulle de snabbt bli inaktuella. Utifrån våra principer har landstingen möjlighet att ta fram egna riktlinjer eller rekommendationer för just deras tjänster", säger Jenny Asplund, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.