– Det här är ett hån mot kvinnor! säger Ewa Hellberg, gynekolog som tidigare har haft en mottagning i Norrköping och numera jobbar som konsult.

Hon är upprörd efter vår rapportering om de nya riktlinjerna inom kvinnosjukvården i Östergötland. Enligt dessa ska kvinnor i första hand vända sig till sin vårdcentral när det gäller “enklare” åkommor som klimakteriebesvär, urininkontinens, smärtor i buken och onormala flytningar.

Men de här ingreppen är inte enkla, enligt Ewa Hellberg:

Artikelbild

– Smärtor i buken kan vara alltifrån förstoppning till endometrios. Man måste kunna palpera människor och inte dockor. Man måste kunna ha en ultraljudsapparat bredvid sig. Flytningar kan vara alltifrån helt normalt till första tecknet på livmodercancer.

– Hur kan man säga att det här är lättare diagnoser? För mig är det obegripligt och okunnigt.

Som vi tidigare har berättat så har vissa vårdcentraler i länet inte gjort gynekologiska undersökningar alls, främst i västra länsdelen, vilket har gjort att "ringrostiga" allmänläkare fått fräscha upp sina kunskaper under en kursdag. Ewa Hellberg är mycket kritisk och är orolig över att patienter inte kommer att få rätt behandling då det dessutom saknas aktuella rekommendationer från Läkemedelsverket när det exempelvis gäller behandling av klimakteriebesvär.

Hon har tidigare haft en klinik i Norrköping men numera jobbar hon i Stockholm där hon bland annat föreläser om endometrios.

– Smärtläkare är helt förtvivlade därför att från distriktsläkare har människor fått förskrivning av opioider och oxycontin (smärtstillande, red anm) som de blivit beroende av i unga år. Det är fullständigt livsfarligt att lämna det till någon som inte kan göra en korrekt undersökning och det lär man sig inte på en dag, det tar år.

Reaktionerna på vår rapportering syns även i sociala medier. På Facebook har ett 80-tal personer ifrågasatt beslutet att kvinnor ska gynundersökas i större utsträckning på vårdcentraler. En av läsarna undrar hur allmänläkare som redan går på knäna ska hinna med fler gynundersökningar. En annan skriver:

“För många kvinnor är gynekologiska besök väldigt oroande och då att möta en läkare utan vana att utföra dessa undersökningar skapar icke goda förutsättningar till bra vård.”