– Vi har alltid som ambition att göra av med alla pengar som vi blivit tilldelade och vi har även ansökt om att ta del av bidrag om det är så att någon kommun inte ansöker. Vi vill nämligen göra allt vi kan förmå för att kunna ge upplevelser till våra barn och unga, säger kommunens fritidshandläggare Axel Karlsson.

I dag går de sista eleverna i kommunen på sommarlov och en drygt två månader lång ledighet väntar. För att stötta kommunerna och deras satsningar på avgiftsfria sommarlovsaktiviteter finns det alltså bidrag att söka hos Socialstyrelsen, bidrag som ska gå till aktiviteter som bland annat stimulerar både flickors och pojkars deltagande. I Kinda har kommunen, tillsammans med föreningslivet, satt ihop ett varierat schema.

– Under planeringen har vi intervjuat ungdomar, framförallt genom fritidsgården, och mätt upp olika intressen. Vi vill dels sprida ut aktiviteterna i kommunen men också försöka att erbjuda saker som annars inte finns här. Målet är att det ska finnas något för alla, säger Karlsson.

Artikelbild

| I början av augusti kommer ett skateboard- och cykelsparksläger att äga rum vid skateparken i Kisa.

En nyhet under sommaren är ett tvådagarsläger vid den nya skateparken i Kisa. Här kommer sparkcykel- och skateboardcoacher vara på plats för att lära ut olika knep, både till erfarna åkare och nybörjare. Utöver det kommer bland annat Kinda figurspelsförening att arrangera "prova på-dagar" varje söndag från och med vecka 25 och dessutom kommer Horns scoutkår att bjuda in till läger i Olofsboda.