Det var den 19 oktober 2018 som Inspektionen för vård och omsorg inledde sin granskning. Läkaren Rasheed Karim Rishad hade då vid upprepade tillfällen orsakat allvarliga skador när han skulle omskära pojkar. Ingreppen utfördes på skönhetskliniken Laser Beauty Way Clinic i Linköping där läkaren fortfarande är verksam.

Den senaste gången var i oktober 2018 då en två månader gammal pojke brännskadades svårt, vilket vi tidigare har berättat om. Vid ingreppet användes en så kallad diatermiapparat som används för att bränna bort vävnad med hjälp av elström. Pojken fick en mycket allvarlig skada som kommer att ge framtida men. Vi har varit i kontakt med mamman som berättar att det har varit en traumatisk upplevelse för hela familjen.

– Jag är orolig för hans framtid, säger hon. Vi vet ännu inte hur det kommer att gå och jag är så tacksam för att ha min familj som stöd.

Artikelbild

| Den aktuella läkaren jobbar fortfarande vid skönhetskliniken i Linköping.

Läkaren har varit grovt oskicklig i sitt yrkesutövande, skriver IVO.

I juni 2018 skadades en sjuårig pojke då en kompress hade lötts fast som fick åtgärdas under narkos på Universitetssjukhuset en månad efter ingreppet. Det visade sig också att pojken hade varit vaken under ingreppet trots att äldre barn som genomgår omskärelse i första hand ska sövas ned.

I mars samma år fick en bebis som då var en månad gammal en livshotande reaktion med kramper efter att läkaren överdoserat Lidocain, ett läkemedel som används vid lokalbedövning. Enligt FASS ska läkemedlet dock undvikas på nyfödda.

Totalt riktar IVO kritik i elva fall som myndigheten har granskat. Läkaren har också brustit i journalföringen vid upprepade tillfällen. I vissa fall saknas samtycke från båda vårdnadshavare. I flera andra fall saknas viktiga uppgifter om hur ingreppet har gått till och uppgifter om barnets vikt som behövs för att beräkna exakt dosering av läkemedel. Dessutom innehåller journalerna rena felaktigheter.

Vi har varit i kontakt med Rasheed Karim Rishad för att han ska kunna kommentera IVO:s beslut men han har valt att avstå.

Läkaren är fortfarande verksam vid Laser Beauty Way Clinic men har sedan det senaste fallet anmäldes till IVO en konsultativ roll, enligt ägaren Nada Garamusi som fortfarande har förtroende för honom.

– Han har lång erfarenhet och har jobbat inom sjukvården i 44 år och fel händer ibland. Det händer även på sjukhus, säger hon.

Kliniken har förbjudits fortsätta med omskärelser och det är heller inget som Nada Garamusi vill göra i framtiden.

– Nej, aldrig, inte efter den senaste händelsen. Från början ville jag att familjer skulle få hjälp att göra det på klinik så att de inte utför det hemma, det var för barnens skull.

När det gäller de övriga tio fallen anser Nada Garamusi att det rör sig om missförstånd, bland annat när det gäller pojken med kompressen som fastnat.

– Det var föräldrarna som inte följde vår information. De väntade för länge med att ta bort den.

IVO har en helt annan uppfattning och riktar hård kritik i fallet. Dessutom har inte läkaren följt upp pojken efteråt utan bara frågat pojkens bror hur pojken mådde.

Beslutet innebär att IVO skickar ett yrkande till HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd som ansvarar för en eventuell återkallelse. Under tiden kan läkaren fortsätta arbeta.