Av länets tretton kommuner ligger Linköping i topp. Hit ska 213 personer anvisas enligt det fördelningssystem som länsstyrelsen använder. Det är en minskning från de 392 personer som länsstyrelsen beslutade att kommunen skulle ta emot under 2018.

Grunden i anvisningssystemet är den bosättningslag som inrättades 2016. Den lagen innebär alla kommuner i landet ska ta sitt ansvar för att erbjuda nyanlända boende. Hur många människor som anvisas till respektive ort beror lite på ortens storlek, hur många man tagit emot tidigare och också hur arbetsmarknaden ser ut.

Linköping sticker ut i fördelningen. Det beror, enligt Daniel Larsson, integrationsutvecklare på länsstyrelsen, på att Linköping är en stor kommun med god arbetsmarknad. Kommunen har tidigare inte tagit emot så många nyanlända, även om skillnaden har utjämnats sedan bosättningslagen började användas.

Norrköping – länets andra stora kommun – ska ta emot 19 nyanlända och ett av skälen till att siffran är låg är att Norrköping, historiskt sett har tagit emot ett stort antal nyanlända.

Enligt Daniel Larsson är de kommunanvisade bara en liten del av en kommuns totala mottagande. De flesta asylsökande som fått uppehållstillstånd väljer själv var man vill bosätta sig och ska också ordna sitt boende på egen hand.

Fördelningen i övriga kommuner i länet: Boxholm 3, Finspång 5, Kinda 15, Mjölby 41, Motala 19, Söderköping 28, Vadstena 10, Valdemarsvik 0, Ydre 3, Åtvidaberg 10 och Ödeshög 0.