Kvinnan gjorde falska återköp den 30 och 31 augusti samt den 1 september förra året och lurade på det sättet till sig drygt 7 500 kronor. Det hela uppdagades och klädkedjans säkerhetschef började granska kvinnans agerande. Efter att ha blivit konfronterad med misstankarna valde kvinnan att skriva på ett dokument där hon erkände brotten. Dagen därpå tog dock kvinnan tillbaka sitt erkännande.

Linköpings tingsrätt har nu granskat bevisningen – som endast bygger på indicier – och kommit fram till att den är tillräckligt robust för en fällande dom. Domstolen konstaterar i domen att tre brott begåtts, att kvinnan befann sig i butikerna när brotten begicks samt att hon hade möjlighet att begå brotten. Dessutom anser tingsrätten att det går att utesluta att någon annan begick brotten.

Kvinnan döms för tre fall av förskingring. Straffet blev villkorlig dom och 50 dagsböter på sammanlagt 6 500 kronor. Hon ska dessutom betala drygt 7 500 kronor i skadestånd.

Rätten var dock inte enig. Rättens ordförande anser att det saknas direkt bevisning som binder kvinnan till brotten. Ordföranden underkänner också det erkännande som kvinnan gjorde genom att skriva under ett dokument. Domaren skriver: "Enligt min mening ter det sig inte främmande att en yngre person, om bevisläget är besvärande trots att man är oskyldig, hellre falskeligen erkänner och betalar en viss summa än att riskera ett avsnitt i belastningsregistret."