För första gången någonsin har forskningen kring jordbruk i Östergötland fått en rejäl summa pengar från Vinnova. Vinnova är den statliga myndigheten som har till uppgift att se till att Sverige utvecklas som forskarnation. Myndigheten har visserligen delat ut pengar förut, men de cirka 70 miljoner kronor som nu kommer är rekord för lantbruket i Östergötland.

Pengarna går till forskare på Linköpings universitet, men ska användas för att forska fram sådant som hela kedjan av matproduktion kan ha nytta av. Vinnovas sätt att ge bidrag bygger på att den som får pengarna också måste bidra. I det här fallet ger även Linköpings universitet pengar, liksom Region Östergötland och cirka 15 företag som är verksamma inom jordbrukssektorn.

Totalt blir det i storleksordningen 200 miljoner kronor.

En av dem som är både delaktig och som också kommer att få glädje av forskningen är Magnus Börjesson. Han är ordförande i Agro öst, en förening som vill driva forskningen framåt, men han driver också lantbruk på Högåsa gård.

Magnus Börjesson ger ett exempel på vad forskningen skulle kunna leda till.

– Vi har redan stora maskiner som kan ha en precision på en centimeter, som kan hacka en centimeter ifrån grödan. Möjligheterna är otroligt intressanta, nya system skulle kunna göra att vi gör exakt rätt insats på varje ytenhet, förklarar han.

I den ansökan som Vinnova utgått från när de beviljade bidrag finns tre områden som visar var forskningens fokus kan komma att ligga.

Det första handlar om det Magnus Börjesson nämnde – sensorer inom positionering. Det andra handlar om ledningssystem, i praktiken programvara som kan analysera både världsmarknadens efterfrågan och förväntade priser på olika produkter.

Det tredje området gäller möjligheten att serva maskiner och system på distans.

Det finns också en stor chans att självkörande maskiner blir verklighet.

– Det skulle förvåna mig om det inte kommer, som Magnus Börjesson uttrycker det.

För honom är de forskningspengar som Vinnova beviljat helt enkelt historiska – de kommer att räcka i tio år.

– Det här är väldigt stort, det har inte hänt någon gång förut över huvud taget, kan man nog säga.

Det är universitetslektor Per Frankelius som kommer att ansvara för projektet. Han beskriver att idén till att söka pengar från Vinnova kom från Region Östergötland.

– Vi är ganska många som lagt otroligt mycket tid på den här ansökan det senaste året och det är så otroligt stort att Vinnova beviljade just oss de här pengarna, säger Per Frankelius.

Han ser framför sig hur forskningen kommer att leda till ett växande näringsliv inom lantbruksområdet de kommande tio åren. Både existerande företag som Väderstadverken och Åhmans traktorcentrum kommer att få nytta av det, men det uppstår sannolikt också helt nya företag tack vare satsningen.