Sverigedemokraterna lägger fram flera konkreta förslag i sin treårsbudget. Visionen är att östgötarna ska ha en god folkhälsa och vården ska hålla hög standard. Östergötland ska vara ett län där den psykiatriska vården tillhör den främsta i landet och en väl utvecklad friskvård ska bidra till både psykisk och fysisk hälsa.

Hela Region Östergötland, när kollektivtrafik, museer, utbildningar och sjukvård räknas samman visar år efter år ett litet överskott i bokslutet. Hälso- och sjukvården däremot kostar mer än budgeterat och har därför krav på effektivisering. Under perioden 2019 till 2021 ska kostnaderna minskas med mer än en miljard kronor.

Sverigedemokraternas förslag till att komma tillrätta med underskottet är att ta bort "asylsökandes rätt till fullständig vård på samma villkor som övriga invånare i länet, till enbart vård som inte kan anstå".

För att veta hur stor en sådan besparing skulle vara vill partiet att kostnaderna för nyanlända och asylsökande utreds.

Partiet vill också införa en vårdplatsgaranti som stärker patienternas rätt till vårdplats.

– Vi budgeterar totalt 150 miljoner kronor på att förbättra arbetssituationen för vårdpersonalen. De kraftfulla satsningar som vi gör kommer att skapa goda grundförutsättningar för att förbättra tillgängligheten till hälso- och sjukvården. Vårdplatsgarantin är därmed en viktig faktor i den satsningen, säger Clara Aranda, gruppledare för Sverigedemokraterna.