Jämfört med 2017 var det en ökning med 1,2 miljoner kronor, vilket i sin tur innebar att stödet per invånare i länet landade på 15 kronor.

Under 2018 delade Arvsfonden ut sammanlagt 647 miljoner kronor till omkring 400 projekt runt om i landet.

I den barometer som visar hur fördelningen ser ut för rikets samtliga 21 län hamnade Östergötland näst sist med Blekinge, som fick ett anslag på 300 000 kronor, efter sig.

I topp hamnade Dalarna med 27 miljoner kronor, följt av Västerbotten med 20 miljoner och Jönköping med 22 miljoner.

Rankingen baseras på beviljade medel per invånare.

Arvsfondens pengar kommer från dödsbon som saknar annan legal arvinge.