Före 2006 hanterades förtidsröstningen främst av postkontoren och rösterna kallades då också för poströster. Nu är det kommunerna som ansvarar för förtidsröstningen som oftast sker i bibliotek, stadshus och liknande lokaler.

I Östergötland finns det 63 röstningslokaler, men det går bra att förtidsrösta var man vill i landet. Röstningen drar i gång onsdagen den 22 augusti och då räknar Valmyndigheten med att alla ska ha hunnit få sitt röstkort i brevlådan.

Förtidsröstningen pågår ända fram till valdagen den 9 september. I några av lokalerna för förtidsröstning går det att rösta även på valdagen.

År 2006 förtidsröstade 1 764 000 svenskar. Vid det förra valet, 2014, var siffran uppe i 2 672 000. Det innebär att 42,5 procent av samtliga röster var förtidsröster.

Så här gör du om du vill förtidsrösta:

1) Ta valkuvert och valsedlar. I röstningslokalen brukar det finnas bord där valsedlarna har lagts ut. Genom att ta valsedlar för flera partier kan du undvika att någon får reda på vad du tänker rösta på.

2) Gör i ordning rösterna bakom en valskärm. Om du vill personrösta sätter du ett kryss i rutan för den kandidaten på valsedeln. Det går inte att stryka kandidater (om du gör det tillfaller rösten partiet, men det tas ingen hänsyn till strykningen). Om du inte hittar ditt partis valsedel får du ta en blank valsedel och skriva partiets namn på den. Lägg en valsedel i varje valkuvert – ett för respektive kommun-, landstings- och riksdagsval.

3) Lämna rösterna och röstkortet till röstmottagaren. Du behöver visa id-handling om du inte är känd av röstmottagaren. Har du inget id kan en annan person med id-handling intyga din identitet.

Skulle du sedan ångra din förhandsröstning går det faktiskt att åtgärda. Då får du gå till din vallokal på valdagen 9 september och rösta en andra gång. Dina förhandsröster ogiltigförklaras då.

Mer information finns på Valmyndighetens hemsida val.se.