Mitt över Källgatan från polishuset sett ligger en återvinningsstation. Bakom ena ändan av den växer ett av Motalas märkligaste träd.

– Det är en hängask. Sådana planterades ofta på kyrkogårdar som sorgeträd, berättar Motala kommuns landskapsarkitekt Caroline ­Gyllemark.

Men de fanns även i villaträdgårdar, och en sådan har funnits här. Kommunekolog Henrik Sandberg visar ett gammalt flygfoto där man kan se ett hus på platsen.

De båda uppskattar att trädet är över hundra år gammalt, vilket är ovanligt för hängaskar.

Men det är inte bara åldern som gör trädet så speciellt. Storleken, vridningar och sammanväxningar ger det ett unikt utseende.

– Man kan ha bundit ihop grenar för att få sammanväxningarna. Eller så har det kommit till av en slump, jag är inte säker, säger Henrik Sandberg.

Caroline Gyllemark har gått förbi asken många gånger.

– Jag har tänkt att det borde gallras fram så att det syns ordentligt. Men förmodligen ­försvinner trädet om kvarteret Linden ska bebyggas. Det är synd, tycker jag.