Kvinnojourens avtalskommuner är Motala, Vadstena och Mjölby och så gott som samtliga partier var representerade under förmiddagsmötet som avslutades med en rundvandring i jourens lokaler på Poppelgränd.

– Det är viktigt att ha en bra kontakt med de politiker som verkar i våra avtalskommuner, inte minst nu när det stundar ett riksdagsval, menade Tina Olby som varit en drivande kraft i Kvinnojouren i drygt 20 år.

Marita Karlsson, S, oppositionsråd i Vadstena, lyfte fram problematiken med mäns våld mot kvinnor och menade att man redan på förskolestadiet måste börja arbeta med strukturer på olika sätt.

– Det har gjorts studier som visar att små flickor då och då kommer i andra hand, att pojkar prioriteras till exempel när det gäller påklädning inför en utomhusverksamhet. Det är beteenden som kan påverka längre fram i tiden, sa hon.

Tina Olby tryckte på att Kvinnojouren tänker sätta samman en önskelista på åtgärder för att minska mäns våld mot kvinnor.

– Vi får sedan plocka fram den om ett år och se vad som hänt, sa hon.