Motala kvinnojour har länge arbetat med förutsättningarna att finansieringen har säkrats år för år i form av statliga och kommunala bidrag. Att inte veta mer än ett år i förväg vilka medel man har att röra sig med skapar en osäkerhet. Därför vill man att bidragen till föreningen ska planeras mer långsiktigt.

Men först och främst måste 2013 års verksamhet säkras. Motala, Mjölby och Vadstena kommuner har beviljat förningsbidrag med totalt 400 000 kronor. Socialstyrelsen bidrar med 250 000 och föreningen själva har ett överskott på 490 000, som man nu tar i anspråk. Ytterligare 286 000 kronor behövs och det ber man nu kommunstyrelsen om att bidra med.

Kvinnojouren har funnits i 21 år i Motala, är väl etablerade och har ett bra samarbete med till exempel polisen. Ordförande Tina Olby vill inte spekulera i vad som händer med verksamheten om man inte får till ett längre avtal för bidrag eller om kommunen väljer att inte bevilja bidrag med 286 000 kronor.

– Jag avvaktar svaret, säger hon.