Flaskan kom från en tillvberkare i Östertgötland. Efter det inträffade har Motala kommun fått in ett klagomål. Flaskan var sedan tidigare öppnad och bäst föredatumet hade passerats med drygt en månad. Händelsen inträffade i slutet av april och den klagande misstänker att knallgas bildats i flaskan på grund av fel i tillverkningen.

Kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet kan efter att ha ha varit i kontakt med företagets vd inte stryka att det skett något fel i tillverkningsprocessen och avslutar därför ärendet.

Inga andra klagomål om exploderade flaskor har inkommit till miljö- och hälsoskyddsenheten.