Den 1 februari 2013 gjorde länsstyrelsen en kontroll av djurhållningen på fastigheten hos lantbrukaren.

Vid denna kontroll framkom flera brister. Bland annat att när det kommer till gödselmängder. Kalvarna saknade tillgång till grovfoder, samt torra och rena liggplatser. även utrymmet för kor och kalvar måste ses över då skaderisken är stor som det ser ut i dag. Om inte dessa brister åtgärdas omgående, riskerar lantbrukaren att bli av med sina djur.