– Läget är allvarligt, säger Tina Olby, tidigare ordförande för jouren, nu pressansvarig.

Hon frågade på KF-sammanträdet hur politikerna ser på ett ökat långsiktigt ekonomiskt stöd till verksamheten, enligt henne ett måste för att kunna fortsätta ge stöd till utsatta kvinnor.

– Jag hoppas att vi kan hitta en gemensam lösning för kvinnojouren här i Motala, sade Andreas Norlén (M) som en del av sitt svar på frågan.

Han var långt ifrån den enda som ville svara. KD, MP, V och S passade också på att uttrycka sitt stöd.

– Det som låter ihåligt för mig är kopplingen till projekt, jag lovar för min del och Socialdemokraternas del att följa frågan och ta med den till Riksdagen, sade Johan Andersson (S).

I stället för statliga medel är de pengar som betalas ut projektbaserade. Motala kvinnojour behöver cirka 1,2 miljoner per år för att verksamheten, med två heltidsanställda, ska gå runt. 250 000 kronor får man i dag från kommunen, resten kommer från annat håll.

Med ett stöd på omkring 600 000 kronor per år från kommunen skulle framtiden vara säkrad enligt Tina Olby.