Det är partiet mellan Drottninggatan och Kungsgatan som kommer att få ett helt annat utseende än idag.

Här blir det handikappanpassade gångbanor med granitsten på båda sidorna.

Mellan gångstråken byggs en separat en cykelbana där asfalten kommer att bytas ut mot smågatsten.

Nya belysningsstolpar sätts upp och på den högra sidan (från Stora torget) kommer fem nya träd att planteras.

Beslutet att stänga Repslagaregatan för genomfartstrafik möttes av protester från berörda näringsidkare som menade att det skulle medföra en långsam död för handeln i kvarteret.

När gatan nu byggs om görs det med möjlighet att återigen öppna upp för bilar att passera.

– Det finns ett politiskt beslut om att det ska vara en gågata och det gäller fortfarande, men vi har lyssnat på handlarna och stänger inga dörrar, säger Dunia Hudjazi.

Hon poängterar att ett eventuellt biltillstånd enbart skulle gälla under vinterhalvåret.