Ett markant minskat trafiktryck på Storgatan och övriga centrumdelar av den nuvarande rv 50-genomfarten, det är vad Motala kommun och Trafikverket hoppas på när förbifartsleden via Skepparpinan tar över i början av oktober.

– När vi flyttade in gick genomfartstrafiken i stället via Medevivägen. Här utanför var Storgatan trång innan den mynnade ut i en stig till Varamon. Men sedan genomfartsbygget på 70-talet har trafiken ökat katastrofalt, inte minst lastbilarna, summerar Carl Gunnar Andersson.