Luftfartsverket protesterar mot åtta av 25 verk och nu motsätter sig försvaret ytterligare åtta verk.VKS Vindkraft har projekterat i två år på en stor vindkraftspark om 25 verk i skogen utanför Tjällmo. Ärenden ligger just nu hos länsstyrelsen för beslut. Men när de skickat frågan på remiss till Luftfartsverket och Försvarsmakten stöter VKS på patrull. De två statliga instanserna har nämligen invändningar mot åtta verk vardera – trots att båda gett positiva förhandsbesked.

– Vi gör en väldigt stor investering utifrån yttranden som de sedan inte kan stå för. Det är inte okej att göra så, säger Ann-Sofi Laurin, projektledare på VKS.

Att flytta verken är möjligt i några enstaka fall, men inte så många som det nu rör sig om. Istället hoppas företaget att de ska kunna ha en dialog med de båda instanserna.

– Vi har tagit in experthjälp och ska ha en dialog med dem. Vi behöver resonera med dem och se om de kan ändra sin bedömning och om man kan göra mer exakta analyser av störningarna, säger Ann-Sofi Laurin.