I februari var bygglovsenheten ute i Fivelstad tillsammans med räddningstjänsten och husvagnarna och en barrack bedömdes som olovlig hotellverksamhet eftersom det saknas tillstånd. Några förutsättningar att bevilja bygglov för verksamhet i de uppställda fordonen såg man inte heller eftersom området kring Fivelstad kyrka betecknas som kulturhistoriskt värdefullt.

– Men vi kan naturligtvis pröva frågan, men då måste det komma in en ansökan först. Det går att ha kvar husvagnar, men inte så många och då måste de stå uppställda på ett ordnat sätt. Då handlar det om en uppställning så då kan det inte vara folk som bor i husvagnarna. Och även då krävs bygglov, säger biträdande bygglovschef Sten Björklund.

Just nu handlägger bygglovsenheten frågan som ska upp till plan- och miljönämnden i april. Då finns en risk att fastighetsägaren Thomas Gruber får omfattande sanktionsavgifter på ett antal hundra tusen kronor.

Thomas Gruber själv menar att agerandet är en attack mot tiggarna och att kommunen försöker bli av med dem. Men om de inte bor hos honom tror han att de kommer att bo i sina bilar och ordna egna husvagnar att bo i på andra platser.

– Jag är dem gärna behjälplig att hitta någonstans att ställa dem. När det gäller mina husvagnar kommer jag att ta ställning när jag ser kommunens formella beslut, säger han.