Kastas på tippen eller bevaras? Den frågan började Åke Svensson att brottas med när han plötsligt, vid 70 årsålder, kom på att han inte kommer att bli 500 år gammal och att hans barn inte har intresse av att spara på alla hans gamla negativ.

Men för eftervärlden kan fotona kunna bli en guldgruva av minnen så som verkligheten såg ut då - från 1958 fram till 90-talet????.

Så Åke tog kontakt med Tina Tybring, föreståndare på Motala Museum, som tyckte att bilderna skulle sparas.

Artikelbild

| Negativen är prydligt sorterade i pärmar.

– Tanken är att man på sikt ska kunna söka efter bilder, men först måste de scannas in. Det skulle kunna ge arbetstillfällen här på museet i flera år framåt, säger Tina Tybring.

Åke:

– Det finns hembygdsföreningar som är knutna till museer och som på frivillig basis tar hand om fotografier.

Han ett exempel från ett Jönköpings museum:

Artikelbild

| Radiomasten. På den tiden när den fungerade. Åke Svensson håller upp ett av sina foton från 60-talet.

– Där folk kan köpa bilder ur en bildbank.

Och så tar han ett exempel till; tidningen Aftonbladet som har haft hjälp av pensionärer och studenter att scanna in deras pappersbilder och glasplåtar. Nu kan deras plusprenumeranter söka historiska bilder på hemsidan.

Åke fortsätter:

– Tekniken förändras ständigt. Jag tar ungefär 25 000 bilder per år som jag sparar på cd, dvd och usb. I USA ansvarar staten för att foton ska bevaras med nya tekniken, men det tänket finns inte i Sverige.

Åke har vart forograf i drygt 50 år och har samlat på sig bilder från tiden som fotograf på MVT, Corren, Expressen och som egenföretagare på Motala Forografiska bilder.

– Det mesta är bilder från Motala, händelser, industrier, människor, sportbilder, flygfoton, ja allt möjligt.

Han har varit ordningsam och skrivit på vad som finns i negativpärmarna. Till fotografierna hör fem garderober som han också skänkt. Motala Museum ska söka medel för att kunna ta hand om Åkes foton, men de har redan ett bildarkiv som måste tas om hand till att börja med.

– Jag använder en del bilder i årsböckerna som museet ger ut, jag har upptäckt att det är värdefullt att ha gamla bidler i gömmorna, säger Åke.

Någon gång vill museet göra en utställning med Åkes Motalahistoriska bilder.