Med anledning av detta har därför miljö och hälsa i Motala kommun tillsatt en bullerutredning för verksamheten. Syftet med utredningen är att beräkna vilka ljudnivåer från pistolskyttet som uppträder i omgivningen. För att beskriva dessa, har beräkningar gjorts utifrån ett antal representativa vapen och kalibrer på skjutbanan. Till exempel det värst bullrande till det mest förekommande.

Men nu vill även miljö- och hälsoskyddsinpektören ha en bedöming av hur de övriga kalibrerna påverkar bullerbilden i omgivningen. Samtidigt anser miljö- och hälsoskyddsenheten att skjutbanan i Offerby är att klassa som äldre. De önskar därför en sammanvägd bedömning av vilka eventuella åtgärder som kan anses vara motiverande.