Totalt innebär budgetrevideringen ett ökat verksamhetsutrymme för 2,6 miljarder.

– Ett unikt högt belopp, men det motiveras också av det går fortsatt bra för Sverige, säger Motalas riksdagsman Johan Andersson (S).

600 miljoner hamnar inom vården för att snabbare hitta fortsatta behandlingsformer för äldre som är färdigbehandlade inom ramen för regionernas sjukhusvård.

Inom äldreomsorgen satsas 350 miljoner på att öka tryggheten med nya tekniska lösningar.

– Det kan handla om att förbättra trygghetslarmen och att införa någon form av kameraövervakning, kommenterar Johan Anderson.

Kommunerna ska också stimuleras att skynda på utbyggnaden av äldreboenden. Här tillkommer 110 miljoner i stödåtgärder.

Regeringen vill bidra till fler sommarjobb för ungdomar och anslår 100 miljoner.

– Pengarna gäller eleverna i årskurserna 1 och 2 på gymnasiet. De får inte ha någon undanträngande effekt utan tillkomma utöver de kommunala insatserna, säger Johan Andersson.

Inom arbetsmarknadsmarknadspolitiken märks även pengar till mer SFI-undervisning för flyktingar redan under asylskedet.