Roger Durlind på Alla Format Bokförlag i Vadstena, berättar att "I vingslagets ände" är den tredje boken som förlaget ger ut. Författaren har valt att vara anonym. Han, för det är en han, skriver under pseudonymen U Bane.

Något kan ändå Roger Durlind avslöja om författaren:

– Jag kan berätta att han är boende runt trakterna runt Vadstena. Han har bott här i princip hela sitt liv. Han är mellan 40 - 50 år och har jobbat med skrivandet i drygt 20 år. Han har ett vanligt klassiskt yrke inom skolvärlden dock inte svenska. Men han jobbar mycket med språket. Upprinnelsen till att skapa den här fiktiva sagoberättelsen är att hela hans familj blev isolerad på grund av sjukdom i mer än ett halvår. Då började han berätta sagor för sina barn. Uppdiktade men ändå från trakten, Hästholmen, Skänninge, Vadstena.

Artikelbild

| "Den är inte sann utan sannolik", säger Roger Durlind om förlagets nya bok "I vingslagets ände".

Allt i boken är inte helt autentiskt. Det är en beskrivning av faktiska platser med glidningar vad det gäller namngivningar. Den är inte historiskt korrekt utan mer miljöbeskrivande. Boken tar sin början år 571 och handlar om en pojke som heter Eskil. Man följer honom i sex - sju års tid, när han ger sig ut i den stora lilla världen, som den såg ut då. Som för Eskil består av Östergötland, Västergötland med närområden. Boken ger sig inte ut för att vara historiskt korrekt utan är mer fiction.

– Den är inte sann utan sannolik. Men väldigt mycket handlar om trakterna runt om här.

Roger Durlind berättar att han fick den första kontakten med författaren för ett år sedan och han ville då att förlaget skulle trycka upp en bok han skrivit, mer för hans egen skull.

– Så sa jag till honom att jag gärna skulle vilja läsa lite och vi började tala om saken.

Artikelbild

| U Bane är pseudonymen för författaren från Vadstenatrakten.

Vad man diskuterade var själva språket i boken som är väldigt speciellt vilket framgår av bokens baksida där det står: "För U Bane är språket en väsentlig del av sagoberättelsen och kräver därför sin tribut av läsaren".

– Man får informera läsaren om att man får jobba med språket. Tycker man det är kul är det en fantastisk bok.

Artikelbild

| Hanna Samuelsson är tryckare på förlaget och har arbetat med att ta fram den nya boken.

Roger berättar vidare att författaren är en person med låg profil och att man från förlagets sida ville att han skulle framträda men det ville han absolut inte göra.

Han vill ha det så - men inte som en effekt?

Artikelbild

| Hanna Samuelsson och Roger Durlind, Alla Format Förlag i Vadstena.

– Han är lågmäld och han vill inte på något sätt att hans person ska bedömas. Det är hans beslut.