"Oktoberfesten, och faktiskt en hel Halloweenweekend, tvingas att ställas in". Detta skriver arrangörerna av evenemanget på Facebook. De berättar att det planerade evenemanget skulle bli det hittills största på Stora torget.

"Vår förhoppning var att förlänga festligheterna ytterligare en helg för att hinna med en sprakande Halloweenweekend för gymnasieungdomar ena dagen (drogfritt), artonåringar andra dagen och de lite äldre tredje dagen - alltså totalt fem kvällar inom loppet av nio dagar".

Det hela föll emellertid, efter att kommunen under tillståndsprövningen fastslog att det skulle krävas ett automatiskt utrymningslarm i tältet, något man inte haft vid tidigare evenemang på torget. Kostnaden skulle bli 50 000 kronor och enligt arrangörerna skulle larmet inte heller fylla någon funktion i ett tält.

Nu deklarerar de att de "Vi är trötta och flyttar vårt fokus till andra städer på obestämd framtid."